Logo vzw

Disclaimer

Deze website hanteert de meest actuele privacyregels. U vindt hier onze volledige privacyclausule, naast informatie over de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de inhoud op deze site en de door ons gehanteerde aansprakelijkheidsclausules. Belangrijk juridisch bericht: voor de informatie op deze site geldt een niet-aansprakelijkheidsbeding.

Privacy

De vzw Servais kan persoonlijke informatie verzamelen die het ons mogelijk maakt uw vraag af te handelen. Deze informatie kan door de vzw Servais worden gebruikt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u dat niet wenst, kunt u ons dat eenvoudig laten bij de aanvraag. U kunt steeds uw persoonlijke informatie raadplegen en corrigeren. Deze gegevens worden per eenvoudige email aangevraagd.

De Servais-site maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Zo wordt bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden, zodat u niet telkens uw taalkeuze moet opgeven bij een volgend bezoek aan onze site. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Houdt er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.

De vzw Servais behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Intellectuele eigendomsrechten

De reproductie, mededeling aan en ter beschikking stelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is slechts toegelaten op voorwaarde dat de bron uitdrukkelijk wordt vermeld.

Aansprakelijkheid

De site van het Festival Servais 2007 is bedoeld om de activiteiten bekend te maken rond de herdenking van de 200ste geboorte verjaardag van de Halse componist Adrien François Servais, zijn muziek en historische achtergrond.

De vzw Servais is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn site. De informatie die hier is opgenomen is uitsluitend van algemene aard die niet op de omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht, is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt en is geen professioneel advies.

De vzw Servais kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website. De site van het Festival Servais 2007 bevat enkele links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de bezoekers van onze site. De vzw Servais is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. De vzw zal de links naar deze andere websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegaal karakter ervan.

Servais vzw
Beertsestraat 45, 1500 Halle (België)
Email