Lessenpakketten

De figuur van Servais en zijn carrière lenen zich goed voor verschillende invalshoeken: niet alleen de leraar muziek kan er iets mee doen, ook in de lessen geschiedenis, literatuur of (in het lager onderwijs) de lessen WO kan er aandacht besteed worden aan de negentiende-eeuwse romantiek, strijkinstrumenten, de vele reizen van Servais, de vervoermiddelen in de negentiende eeuw, het negentiende-eeuwse Halle, de plaats van kunstenaars in de maatschappij enzovoort.

Geïnteresseerden kunnen voor meer info terecht op de jeugdsite.

Jeugdsite: www.jeugd.servais2007.be

Een apart luik van deze site biedt informatie over Servais op kindermaat. Het bezoeken van die website kan individueel of in groep, thuis of in de klas, en staat open voor kinderen uit heel Vlaanderen.

Tekenwedstrijd (1 maart tot 17 april 2007)

Voor het basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs komt er een tekenwedstrijd, in samenwerking met de Halse kunstverenigingen. De deelnemers zullen worden ingedeeld in een zevental leeftijdscategorieën. Leerlingen kunnen individueel of in schoolverband meedoen.
Meer info en het reglement vindt u op de jeugdsite.

En verder…

Bezoek tentoonstelling:

De scholen kunnen ook een bezoek brengen aan de historische Servaistentoonstelling (5 mei tot 6 juni). Op aanvraag kan dit ook gebeuren buiten de normale openingsuren.

Servaiswandeling:

De Servaiswandeling start vanaf eind maart 2007 en is ook geschikt voor scholen.

Disclaimer