Symposium

Adrien François Servais en zijn tijd
Paleis der Academiën, Hertogstraat 22, 1000 Brussel

Programma:

Praktisch:

datum: 8 november 2007 van 9.30 tot 18 uur
organisatie: Studiecentrum voor Vlaamse Muziek Antwerpen, Koninklijk Conservatorium Antwerpen, vzw Servais en de Koninklijke Academie voor Kunsten en Wetenschappen in Brussel.
In de online nieuwsbrief van het SVM vindt u meer informatie: klik hier

Standbeeld Servais Halle

Servaiswandeling

In de voetsporen van de beroemde Halse cellist.

Een wandeling langs plaatsen die in het teken staan van Servais en van het Halle uit zijn tijd.
Vzw Toerisme Halle geeft een wandelbrochure uit met de route en historische achtergrondinfo: 'Servaiswandeling. In de voetsporen van de beroemde Halse cellist'. Door Zeger Desmet en Peter François. 36 pagina's, talrijke illustraties in kleur. Te koop via het Toerismekantoor (€ 2,50 + verzendkosten).
De wandeling werd uitgewerkt door vzw Toerisme Halle, vzw Servais, Gezinsbond Groot-Halle, Wandelgroep De Krekels en Streekvereniging Zenne en Zoniën.

Praktisch:

Individuele wandelaars kunnen de wandeling vanaf april 2007 volgen aan de hand van de brochure.
Gidsbeurten zijn mogelijk: aan te vragen via Toerisme Halle
Grote Markt 1 bus 1, 1500 Halle (+32) (0)2 356 42 59

Speciale data:

27 maart 2007: inhuldiging tijdens Nacht van de Geschiedenis
Organisatie: Davidsfonds Halle en Neos Halle
Vertrek: 14 uur, Grote Markt Halle
Gegidste wandeling door Zeger Desmet en Peter François, met aansluitend proeverij van Servaisbier en Servaispraline.

7 juli 2007: Servaiswandeldag tijdens 11 juliviering
De wandeling wordt gevolgd met gidsen. Toneelgroep Volharding en Gezinsbond Groot-Halle zorgen voor animatie

De Servaiswandeling wordt eveneens gevolgd door Vakantiegenoegens en Wandelgroep De Krekels (data volgen)

Servais

Overzichtstentoonstelling
Adrien François Servais 1807-2007

van zaterdag 5 mei tot en met woensdag 6 juni 2007
Oud Postgebouw en Zuidwestbrabants Museum, K. Cardijnstraat - Halle

Deze tentoonstelling laat het grote publiek kennis maken met de resultaten van het Servaisonderzoek van Peter François, dat heel wat nieuwe gegevens aanbracht.
Het tentoongestelde materiaal komt overwegend uit de collectie van het Zuidwestbrabants Museum Halle, aangevuld met reproducties en bruiklenen uit het Koninklijk Conservatorium Brussel, de Koninklijke Bibliotheek van België, enkele archieven uit Halle en uit bibliotheken over de hele wereld.
Een boeiende ervaring voor alle Hallenaren, muziekliefhebbers, cellisten en musicologen.

De tentoonstellingscatalogus vormt de leidraad door de tentoonstelling en blijft een nuttig naslagwerk.

Openingsuren:

Individuele bezoekers: elke zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur; woensdag 6 juni van 14 tot 19 uur
Groepen: alle dagen (na afspraak)

Voorproefje:
In de weken vóór de opening krijgt u al een voorproefje in de Stedelijke Openbare Bibliotheek (Basiliekstraat 124, Halle).

Organisatie:

vzw Servais, m.m.v. Zuidwestbrabants Museum Halle, Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Halle en Stad Halle

Curator: Peter François

Zomertentoonstelling

van zaterdag 7 juli tot zondag 2 september 2007
Historische Stadhuis (Grote Markt) - Halle

Tijdens de zomermaanden is op de eerste verdieping van het Historisch stadhuis een afgeslankte versie te zien van de overzichtstentoonstelling. Er zijn ook een aantal nieuwe stukken te bezichtigen.
De zomertentoonstelling is een initiatief van vzw Toerisme Halle en vzw Servais.

Op 7 juli is de tentoonstelling voor het eerst geopend (van 10 tot 18 uur), daarna elke donderdag, zaterdag en zondag (van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur; groepen alle dagen na afspraak: tel. 02 360 14 88).

zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus
Servaisexpo op de braderie van Sint-Rochus - Halle

Zaal Eclips op de Sint-Rochusstraat (naast Optiek Pierreux)
Zaterdag vanaf 14 uur en zondag vanaf 9 uur

Disclaimer